Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu kadencji 2020–2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. UZ 17/2020 – w sprawie wyboru wiceprezesa zarządu, sekretarza i skarbnika
 2. UZ 18/2020 – w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2020 i przyjęcia planu zatrudnienia
 3. UZ 19/2020 – w sprawie składu osobowego Zespołu Zarządczego
 4. UZ 20/2020 – w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
 5. UZ 21/2020 – w sprawie zmiany sposobu rozliczania krajowych wyjazdów służbowych
 6. UZ 22/2020 – w sprawie wyjazdu organizacyjnego
 7. UZ 23/2020 – w sprawie pilotażowego finansowania wikirezydentów
 8. UZ 24/2020 – w sprawie szkoleń z mediacji dla wolontariuszy
 9. UZ 25/2020 – w sprawie przeznaczenia środków na narzędzia i inne formy wsparcia dla wolontariuszy
 10. UZ 26/2020 – w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2020 i planu zatrudnienia
 11. UZ 27/2020 – w sprawie przedłużenia współpracy z Łukaszem Garczewskim
 12. UZ 28/2020 – w sprawie zatrudnienia Pauliny Studniczki na czas nieokreślony
 13. UZ 29/2020 – w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów
 14. UZ 30/2020 – w sprawie wsparcia konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020
 15. UZ 31/2020 – w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2021
 16. UZ 1/2021 – w sprawie przyznania zapomogi dla pracownicy
 17. UZ 2/2021 – w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2021
 18. UZ 3/2021 – w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 19. UZ 4/2021 – w sprawie zmiany adresu Stowarzyszenia
 20. UZ 5/2021 – w sprawie zatrudnienia Jacka Brody na czas nieokreślony na stanowisku fundraisera
 21. UZ 6/2021 – w sprawie planu zatrudnienia na rok 2021
 22. UZ 7/2021 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup źródeł
 23. UZ 8/2021 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 24. UZ 9/2021 – w sprawie wyznaczenia reprezentanta w relacjach z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych
 25. UZ 10/2021 – w sprawie przyjęcia Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska
 26. UZ 11/2021 – w sprawie korekty planu budżetowego i planu zatrudnienia na rok 2021
 27. UZ 12/2021 – w sprawie zatrudnienia kierownika biura
 28. UZ 13/2021 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 29. UZ 14/2021 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 30. UZ 15/2021 – w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2021
 31. UZ 16/2021 – w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2022
 32. UZ 17/2021 – w sprawie zatrudnienia Kamili Neuman na czas nieokreślony
 33. UZ 1/2022 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 34. UZ 2/2022 – w sprawie przyjęcia planu budżetowego i planu zatrudnienia na rok 2022
 35. UZ 3/2022 – w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2022
 36. UZ 4/2022 – w sprawie zmiany planu zatrudnienia na rok 2022
 37. UZ 5/2022 – w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2022
 38. UZ 6/2022 – w sprawie skreślenia osoby z listy członków
 39. UZ 7/2022 – w sprawie przyjęcia grantu i udziału w hubie CEE
 40. UZ 8/2022 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 41. UZ 9/2022 – w sprawie dołączenia Stowarzyszenia Wikimedia Polska do organizacji Wiki Europe oraz wyznaczenia reprezentantów w relacjach z Wiki Europe
 42. UZ 10/2022 – w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska