Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2022-8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2022-7 UZ 2022-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2022

z dnia 10 czerwca 2022 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Toruniu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, w hotelu Mercure Toruń Centrum, na dzień 25 czerwca 2022 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Ponadto przewiduje się transmisję obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2021 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2021 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2021.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2021 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2021 roku.
 11. Przedstawienie przez Zarząd informacji bieżącej nt:
  1. Spraw kadrowych i rekrutacjach, w tym na stanowisko dyrektora operacyjnego;
  2. Wniosków grantowych
  3. Działalności biura
  4. Współpracy międzynarodowej
 12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dotyczącą rekrutacji dyrektora operacyjnego.
 13. Dyskusja na temat zarządzania konfliktami interesu w Stowarzyszeniu.
 14. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2022–2024.
 16. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2022–2024. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 17. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 18. Wolne wnioski.