UZ 2022-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2022-6 UZ 2022-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2022

z dnia 10 czerwca 2022 roku


w sprawie przyjęcia grantu i udziału w hubie CEE

Zarząd potwierdza zaangażowanie Stowarzyszenia Wikimedia Polska we współpracę regionalną i powstanie CEE Hubu oraz wyraża wolę przyjęcia przez Stowarzyszenie roli tzw. sponsora fiskalnego, czyli operatora grantu przyznanego przez Wikimedia Foundation na finansowanie CEE Hubu. Reprezentantami Stowarzyszenia w CEE Hubie są Michał Buczyński i Natalia Szafran-Kozakowska.