Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2021-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-13 UZ 2021-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2021

z dnia 10 września 2021 roku


w sprawie zwołania Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zwołuje się Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Poznaniu (ul. Święty Marcin 80/82 pokój 233) oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na dzień 25 września 2021 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Ogłasza się następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną rekomendacji dla Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 6. Informacja Zarządu na temat przepisów prawnych i obowiązków Stowarzyszenia związanych ze sprawozdaniem finansowym.
 7. Dyskusja na temat sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020.
 9. Głosowanie nad zmianą siedziby Stowarzyszenia na Warszawę, tj. nad zmianą art. 3. Statutu.
 10. Przedstawienie szablonu rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu oraz uzupełnionego według szablonu sprawozdania merytorycznego za rok 2020.
 11. Informacja Zarządu na temat procedury zatwierdzania przyszłych sprawozdań finansowych, w tym udzielenie wyjaśnień w odpowiedzi na pytania członków.
 12. Informacja dyrektora na temat procesów wytoczonych przeciwko Stowarzyszeniu przez Celinę Strzelecką, w tym udzielenie wyjaśnień w odpowiedzi na pytania członków.
 13. Informacja Zarządu na temat daty kolejnego Walnego Zebrania Członków.
 14. Wolne wnioski.