Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-20 UZ 2020-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie zmiany sposobu rozliczania krajowych wyjazdów służbowych


§ 1.

Zwrot kosztów wyżywienia pracowników, członków zespołu zarządczego, komisji rewizyjnej oraz innych delegowanych przez Stowarzyszenie wolontariuszy podczas wyjazdów służbowych odbywa się wyłącznie w oparciu rzeczywiście poniesione wydatki, udokumentowane rachunkami lub fakturami dołączonymi do rozliczenia wyjazdu służbowego.

§ 2.

Całkowity koszt dzienny wyżywienia według przedstawionych rachunków nie może przekroczyć kwoty 80 zł.

§ 3.

W związku z § 1. pracownikom, członkom zespołu zarządczego, członkom komisji rewizyjnej i innym delegowanym wolontariuszom nie przysługują diety za wyjazdy służbowe.