Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-20

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-19 UZ 2020-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników


Zarząd przyjmuje poniższe zasady dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, jednocześnie uchylając uchwałę UZ 2017-6.


Zasady dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
§ 1.

Pracownikowi Stowarzyszenia przysługuje, nie częściej niż raz na 3 lata, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pracownika.

§ 2.

Do wniosku pracownik zobowiązany jest załączyć zaświadczenie od lekarza okulisty oraz kopię dowodu zakupu okularów.

§ 3.

Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 400 zł.

§ 4.

Wniosek rozpatruje dyrektor ds. operacyjnych.

§ 5.

Koszty dofinansowania do zakupu okularów finansowane są z pozycji budżetowej "Warunkowe koszty dodatkowe pracowników", a wydatkowanie środków na ten cel nie wymaga każdorazowej zgody Zarządu.

§ 6.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika ze środków własnych.