UZ 2021-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2021-9 UZ 2021-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2021

z dnia 15 kwietnia 2021 roku


w sprawie przyjęcia Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska


§ 1.

  1. Przyjmuje się Zasady przyjmowania i skreślania z listy członków oraz opłacania składek członkowskich. Ich treść określa załącznik nr 1.
  2. Przyjmuje się Zasady przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska. Ich treść określa załącznik nr 2.

§ 2.

Tracą moc uchwały zarządu: 1/2005, 2/2005, 3/2007, 11/2007, 19/2007, 22/2007, 24/2007, 30/2007, 28/2012, 35/2015 i 25/2016.

§ 3.

W odniesieniu do procedury obowiązującej w 2021 termin, o którym mowa w § 4. ust. 1 załącznika nr 1, wyznacza się na 30 kwietnia. Termin, o którym mowa w § 4. ust. 4 załącznika nr 1, wyznacza się na 31 maja.