Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-30

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-29 UZ 2007-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2007

z dnia 20 września 2007 roku


w sprawie zmiany wzoru i regulaminu wydawania legitymacji członkowskich


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska

  1. zmienia wzór legitymacji członkowskich ustalony w p. 1. Uchwały Nr 11/2007, a następnie zmieniony w Uchwale Nr 24/2007 na wzór przedstawiony w załączniku [1].
  2. uzupełnia regulamin wydawania legitymacji członkowskich przyjęty w Uchwale Nr 11/2007, zmieniony w Uchwale Nr 22/2007 o punkt w brzmieniu:
    6. Członkowie Stowarzyszenia będący aktywnymi uczestnikami projektu Wikinews mogą wnioskować o legitymację o wzorze przedstawionym w załączniku [2].

Jednocześnie legitymacje wydane zgodnie ze starymi wzorcami pozostają ważne do daty ich wygaśnięcia.