Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-21 UZ 2007-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2007

z dnia 7 czerwca 2007 roku


w sprawie zmiany regulaminu wydawania legitymacji członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin wydawania legitymacji członkowskich ustalony w Uchwale Nr 11/2007. Punkt drugi regulaminu po zmianach brzmi:

2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu, o ile członek ten zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska lub loginu na publicznej liście członków Stowarzyszenia oraz w wykazie wydanych legitymacji.Zmiany:

  1. UZ 2007-30 (uzupełnienie regulaminu)