Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-11

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-10 UZ 2007-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2007

z dnia 15 marca 2007 roku


o legitymacjach członkowskich


  1. Legitymacja o wzorze przedstawionym w grafikach Legitymacja-2007 przód.png i Legitymacja-2007 tył.png wydawana jest na wniosek zainteresowanego.
  2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu.
  3. Legitymacja jest ważna do 30 kwietnia roku następującego po roku wydania.
  4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o odstępstwie od punktów 2. i 3. w drodze głosowania.
  5. Legitymacja służy do identyfikacji członków Stowarzyszenia i może być używana wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.Zmiany:

  1. UZ 2007-22 (regulamin wydawania legitymacji)
  2. UZ 2007-24 (wzór legitymacji)
  3. UZ 2007-30 (regulamin i wzór legitymacji)