Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-9 UZ 2007-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2007

z dnia 15 marca 2007 roku


o zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia


Na podstawie art. 14, p. 2 oraz art. 19 p. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza następującą procedurę corocznej weryfikacji członków:

  1. Składkę wpłaca się co roku.
  2. Sekretarz wysyła do końca stycznia oraz do końca lutego danego roku do wszystkich członków prośbę o zapłacenie rocznej składki.
  3. Po miesiącu od drugiej prośby do osób, które nie zapłacą wysyłane jest upomnienie.
  4. Osoby, które nie zapłacą składki przez miesiąc od otrzymania upomnienia zostają skreślone z listy członków i niezwłocznie o tym fakcie zawiadomione, o ile sekretarz dysponuje ich aktualnymi danymi kontaktowymi.
  5. Skreślona osoba ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
  6. Skreślona osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.