Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-12

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-11 UZ 2007-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2007

z dnia 29 marca 2007 roku


o przeznaczeniu środków na delegacje dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


  1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 200 zł na delegacje dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska na wyjazdy związane z realizacją obowiązków służbowych.
  2. Prawo decydowania o celowości pokrywania kosztów poszczególnych wyjazdów służbowych członków Stowarzyszenia Zarząd przekazuje skarbnikowi.
  3. Od negatywnej decyzji skarbnika przysługuje prawo odwołania do całego Zarządu.
  4. Uchwała jest ważna do 1 maja 2007 r lub do wyczerpania sumy, gdy nastąpi to przed 1 maja 2007.