Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2005-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2005-1 UZ 2005-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2005

z dnia 15 listopada 2005 roku


w sprawie określenia zasad i procedury przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Członkiem stowarzyszenia można zostać na jeden z poniższych sposobów:

Metoda "wirtualna"

  1. Kandydat zgłasza się na stronie Kandydatury na członków, wg schematu jaki tam teraz jest
  2. Sekretarz sprawdza prawdziwość zawartych danych w sposób jaki uzna za właściwy w danej sytuacji
  3. Gdy dane sprawiają wrażenie wiarygodne, wysyła na podany kontakt deklarację członkowską
  4. Kandydat dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z kopią dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) Dostarczenie może nastąpić w dowolny sposób (poprzez wysłanie maila z zeskanowaną deklaracją i dowodem tożsamości, faxem lub zwykłą drogą pocztową).
  5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu
  6. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.

Metoda "na żywo"

  1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka stowarzyszenia
  2. Członek ten dostarcza zebrane od kandydata dane (nickname używany na jednym z projektów Wikimedia, adres e-mail lub inną formę kontaktu przez internet), wypełnioną deklarację i kopię dowodu do sekretarza w dowolny sposób
  3. Sekretarz sprawdza dane kandydata i informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu
  4. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego. Jednocześnie wszyscy członkowie-założyciele stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania bez przeprowadzania z nimi procedury przyjmowania.Zmiany: UZ 19/2007