Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2005-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2005-2 UZ 2005-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2005

z dnia 15 listopada 2005 roku


w sprawie ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Uchwala się następujący regulamin:

  1. Pełne dane osobowe członków są wyłącznie do wglądu przez członków władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego).
  2. Członkowie władz stowarzyszenia są zobowiązani do zachowywania w tajemnicy danych osobowych członków, o ile Ci nie wyrazili woli ich ujawnienia.
  3. Udowodnienie ujawnienia danych osobowych nastąpić musi przed sądem koleżeńskim
  4. Sąd koleżeński, w razie stwierdzenia faktu ujawnienia zastrzeżonych danych osobowych może zawiesić członka władz w jego prawach członkowskich, do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
  5. Członkowie władz stowarzyszenia mają obowiązek publicznego ujawnienia swojego imienia, nazwiska, nicków stosowanych w projektach Wikimedia oraz dowolnego sposobu kontaktu przez internet
  6. Ujawnienie swoich danych osobowych przez pozostałych członków stowarzyszenia jest dobrowolne. Członek stowarzyszenia może zgłosić wolę ujawnienia dowolnej części swoich danych (np: tylko pseudonim, tylko nazwisko bez powiązania z pseudonimem, tylko pseudonim i sposób kontaktu itd.)
  7. Lista członków którzy zdecydowali się ujawnić swoje dane osobowe jest umieszczana na stronie WWW Stowarzyszenia w sposób jawny dla wszystkich zainteresowanych.