Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-19

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-18 UZ 2007-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2007

z dnia 10 maja 2007 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin przyjmowania członków do Stowarzyszenia ustalonego w Uchwale Nr 2/2005. Zgodnie z art. 13 Statutu, do regulaminu zostaje dodana następująca sekcja:

Termin zapłacenia pierwszej składki

  1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 3 miesiące na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia. Jeśli nie zapłacą składki w terminie, procedura ich przyjmowania zostaje przerwana, o czym zostają niezwłocznie zawiadomione, o ile sekretarz dysponuje ich aktualnymi danymi kontaktowymi.
  2. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
  3. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.