Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2021-8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-7 UZ 2021-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2021

z dnia 11 marca 2021 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Poznaniu (ul. Święty Marcin 80/82 pokój 233) oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 27 marca 2021 roku, o godz. 11:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
  4. Informacja na temat działania Zarządu za rok 2020
  5. Dyskusja nad planem działania Zarządu na 2021 rok i zatwierdzenie planu
  6. Wolne wnioski