Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-29

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-28 UZ 2020-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2020

z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Wikigrantów, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020:

  1. w § 2, w ustępie 2, w punkcie 2.2., kwotę 1500 zł zastępuje się kwotą 2000 zł
  2. w § 15, w ustępie 4, zdanie drugie, kwotę 1500 zł zastępuje się kwotą 2000 zł

Zmiana Regulaminu Wikigrantów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021. Tekst jednolity Regulaminu Wikigrantów po zmianie jest zawarty w załączniku.