Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2021-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-1 UZ 2021-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2021

z dnia 2 lutego 2021 roku


w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2021
§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2021 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 1 235 830,73 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 1 823 780,73 zł, w tym:
  1. Pozyskiwanie treści: 183 300 zł
  2. Wsparcie społeczności: 448 500 zł
  3. Edukacja: 204 000 zł
  4. Komunikacja i promocja: 211 500 zł
  5. Administracja i zarządzanie: 365 650 zł
  6. Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego: 104 330,73 zł
  7. Wydatki opcjonalne: 306 500 zł
§2

Załącznik do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorem ds. Operacyjnych oraz odpowiednim członkiem Zespołu Zarządczego.
§3

Wydatki niemieszczące się we wskazanych w załączniku nr 1 kategoriach oraz przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zarządu.