Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2022-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-17 UZ 2022-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2022

z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Warszawie (al. Jana Chrystiana Szucha 16, lok. 15) oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 29 stycznia 2022 roku, o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Informacja na temat stanu spraw bieżących (merytorycznych i finansowych) Stowarzyszenia, w tym:
  1. Informacja na temat grantu celowego od Wikimedia Foundation
  2. Informacja na temat umów i ich rejestru
 5. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2022, w tym:
  1. Zmiana na stanowisku dyrektora operacyjnego. Inne zmiany kadrowe
  2. Działalność programowa Stowarzyszenia
  3. Dialog członkowski i wspólna praca społeczna pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
 6. Dyskusja nad planem działania Zarządu na rok 2022 i zatwierdzenie planu
 7. Dyskusja na temat zmian statutowych w 2022, w tym:
  1. Prawa i obowiązki członków
  2. Rola Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 8. Przygotowania do wyborów organów Stowarzyszenia na kadencję 2022–2024
 9. Wolne wnioski