Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Posiedzenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Posiedzenie z dnia 10.06.2018[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie miało miejsce 10.06.2018 w Hotelu Katowice w Katowicach.
Początek posiedzenia: 14:45
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd koleżeński w składzie: Lantuszka, Gytha, Polimerek w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą Sądu Lantuszkę.
Zakończenie posiedzenia: 14:47

Posiedzenie z dnia 02.07.2020[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Julia Maria Koszewska, Tomasz Ganicz w głosowaniu drogą mailową przyjął treść sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2018-2020 i delegował Tomasza Ganicza do przedstawienia rzeczonego sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków 4 lipca 2020.

Posiedzenie z dnia 19.07.2020[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie przeprowadzone zostało drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz, Wojciech Pędzich w głosowaniu drogą mailową, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą organu Małgorzatę Wilk.

Posiedzenie z dnia 16.07.2021[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz, Wojciech Pędzich przyjął treść sprawozdania ze swojej działalności w roku 2020.

Posiedzenie z dnia 24.06.2022[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz przyjął treść sprawozdania ze swojej działalności w kadencji 2020-2022.

Posiedzenie z dnia 25 czerwca 2022[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie miało miejsce 25 czerwca 2022 w Hotelu Mercure w Toruniu.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Robert Drózd, Piotr Turzyński, Małgorzata Wilk w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą Sądu Małgorzatę Wilk.
 2. Omówienie kwestii organizacji pracy Sądu.

Posiedzenie z dnia 28 listopada 2022[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie możliwości aktywizacji Sądu Koleżeńskiego i propozycje reform.

Posiedzenie z dnia 23 marca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Zapoznanie się ze skargą 1/2023, która wpłynęła do Sądu i podjęcie decyzji o przyjęciu jej pod rozpatrywanie.

Posiedzenie z dnia 28 marca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023 oraz wysłanie pytań do stron.

Posiedzenie z dnia 5 kwietnia 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi oraz wysłanie dalszych pytań.

Posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi i wnioski końcowe.

Posiedzenie z dnia 14 kwietnia 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Wydanie orzeczenia w sprawie 1/2023.

Posiedzenie z dnia 23 czerwca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie stacjonarne przeprowadzono w Hotelu Omega w Olsztynie.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. SK skorzystał z możliwości spotkania na żywo przy okazji Konferencji Wikimedia Polska w Olsztynie. W trakcie przyjęto jednogłośnie treść sprawozdania z działalności własnej za rok 2022.

Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpoczęcie prac nad regulaminem wewnętrznym Sądu.

Posiedzenie z dnia 4 lipca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja opracowania regulaminu wewnętrznego Sądu.

Posiedzenie z dnia 10 lipca 2023[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 uchwalił regulamin wewnętrzny.