Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Posiedzenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Posiedzenie z dnia 10.06.2018

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie miało miejsce 10.06.2018 w Hotelu Katowice w Katowicach.
Początek posiedzenia: 14:45
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd koleżeński w składzie: Lantuszka, Gytha, Polimerek w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą Sądu Lantuszkę.
Zakończenie posiedzenia: 14:47

Posiedzenie z dnia 02.07.2020

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Julia Maria Koszewska, Tomasz Ganicz w głosowaniu drogą mailową przyjął treść sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2018-2020 i delegował Tomasza Ganicza do przedstawienia rzeczonego sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków 4 lipca 2020.

Posiedzenie z dnia 19.07.2020

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie przeprowadzone zostało drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz, Wojciech Pędzich w głosowaniu drogą mailową, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą organu Małgorzatę Wilk.

Posiedzenie z dnia 16.07.2021

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz, Wojciech Pędzich przyjął treść sprawozdania ze swojej działalności w roku 2020.

Posiedzenie z dnia 24.06.2022

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie przeprowadzono drogą mailową.
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w składzie: Małgorzata Wilk, Tomasz Ganicz przyjął treść sprawozdania ze swojej działalności w kadencji 2020-2022.

Posiedzenie z dnia 25 czerwca 2022

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie miało miejsce 25 czerwca 2022 w Hotelu Mercure w Toruniu.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą Sądu Małgorzatę Wilk.
 2. Omówienie kwestii organizacji pracy Sądu.

Posiedzenie z dnia 28 listopada 2022

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie możliwości aktywizacji Sądu Koleżeńskiego i propozycje reform.

Posiedzenie z dnia 23 marca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Zapoznanie się ze skargą 1/2023, która wpłynęła do Sądu i podjęcie decyzji o przyjęciu jej pod rozpatrywanie.

Posiedzenie z dnia 28 marca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023 oraz wysłanie pytań do stron.

Posiedzenie z dnia 5 kwietnia 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi oraz wysłanie dalszych pytań.

Posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 1/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi i wnioski końcowe.

Posiedzenie z dnia 14 kwietnia 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Wydanie orzeczenia w sprawie 1/2023.

Posiedzenie z dnia 23 czerwca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie stacjonarne przeprowadzono w Hotelu Omega w Olsztynie.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. SK skorzystał z możliwości spotkania na żywo przy okazji Konferencji Wikimedia Polska w Olsztynie. W trakcie przyjęto jednogłośnie treść sprawozdania z działalności własnej za rok 2022.

Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpoczęcie prac nad regulaminem wewnętrznym Sądu.

Posiedzenie z dnia 4 lipca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja opracowania regulaminu wewnętrznego Sądu.

Posiedzenie z dnia 10 lipca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 uchwalił regulamin wewnętrzny.

Posiedzenie z dnia 24 sierpnia 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Zapoznanie się ze skargą 2/2023, która wpłynęła do Sądu i wysłanie pytań.

Posiedzenie z dnia 31 sierpnia 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Analiza otrzymanych odpowiedzi
 2. Podjęcie decyzji o przyjęciu wniosku pod rozpatrywanie i wysłanie dalszych pytań.

Posiedzenie z dnia 5 września 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 2/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi oraz wysłanie dalszych pytań.

Posiedzenie z dnia 7 września 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie kwestii współpracy z Komisją antymobbingową.

Posiedzenie z dnia 15 września 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja współpracy z Komisją antymobbingową i zawieszenie prac nad sprawą do czasu zakończenia prac Komisji.

Posiedzenie z dnia 6 października 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Wznowienie prac nad sprawą 2/2023 i wysłanie pytań do potencjalnych świadków.

Posiedzenie z dnia 10 października 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpatrywanie skargi 2/2023.
 2. Analiza otrzymanych odpowiedzi i wnioski końcowe.
 3. Praca nad szkicem orzeczenia.

Posiedzenie z dnia 17 października 2023

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Wydanie orzeczenia w sprawie 2/2023.

Posiedzenie z dnia 15 stycznia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Rozpoczęcie prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 17 stycznia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 29 stycznia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 8 kwietnia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 15 kwietnia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Kontynuacja prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 23 kwietnia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Zakończenie prac nad propozycjami do reformy Statutu.

Posiedzenie z dnia 30 kwietnia 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie kwestii sprawozdania rocznego z działalności SK.

Posiedzenie z dnia 7 maja 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie kwestii sprawozdania rocznego z działalności SK.

Posiedzenie z dnia 6 czerwca 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Na posiedzeniu jawnym, w pełnym składzie, Sąd przyjął sprawozdania z własnej działalności za rok 2023 stosunkiem głosów 3/0/0.

Posiedzenie z dnia 13 czerwca 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie głosowe przeprowadzono na kanale Sądu Koleżeńskiego na platformie Discord.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Omówienie sytuacji przed Walnym w kontekście uchwały Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie z dnia 15 czerwca 2024

[edytuj | edytuj kod]
Posiedzenie stacjonarne w hotelu Campanile w Warszawie.
Obecni: Małgorzata Wilk, Robert Drózd, Piotr Turzyński
Przebieg posiedzenia:
 1. Sąd Koleżeński w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym, głosami 3/0/0 wybrał na przewodniczącą Sądu Małgorzatę Wilk.