Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Sprawozdania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SWMPL za rok 2022[edytuj | edytuj kod]

Przez pierwszą część roku 2022 – do 25 czerwca działał Sąd Koleżeński kadencji 2020-2022 w składzie: Małgorzata Wilk (Maire), Tomasz Ganicz (Polimerek), Wojciech Pędzich (Wojciech Pędzich). Do sądu tego nie wpłynęły żadne sprawy. Sąd ten 24 czerwca 2022 odbył jedno posiedzenie drogą mailową, na którym przyjął treść sprawozdania ze swojej działalności w kadencji 2020-2022 przygotowanego przez Przewodniczącą. 25 czerwca 2022 roku podczas Walnego Zebrania SWMPL na kadencję 2022-2024 został wybrany nowy skład Sądu:

 • Małgorzata Wilk (Maire)
 • Robert Drózd (Rdrozd)
 • Piotr Turzyński (Ptjackyll)

25 czerwca 2022 w Toruniu odbyło się zebranie Sądu Koleżeńskiego, na którym ukonstytuował się nowo wybrany sąd. W głosowaniu jawnym na przewodniczącą została wybrana Małgorzata Wilk, omówiono również ogólnie plany organizacji pracy. W tym składzie, z Małgorzatą Wilk jako przewodniczącą, Sąd pełnił funkcję do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Przez cały rok 2022 do Sądu nie zgłoszono żadnej sprawy. Jednak 28 listopada 2022 członkowie SK spotkali się na posiedzeniu głosowym na platformie Discord celem omówienia możliwości aktywizacji Sądu Koleżeńskiego jako ciała oraz propozycji reform.

Treść niniejszego sprawozdania Sąd Koleżeński przyjął na stacjonarnym posiedzeniu, które odbyło się w Olsztynie w dniu 23 czerwca 2023.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SWMPL z kadencji 2020-2022[edytuj | edytuj kod]

Sąd Koleżeński kadencji 2020-2022 został powołany na Walnym Zebraniu Członków 19 lipca 2020 w składzie:

 • Małgorzata Wilk (Maire)
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Wojciech Pędzich (Wojciech Pędzich)

i w tymże składzie działał przez całą kadencję. Podczas trwania kadencji odbyły się dwa posiedzenia mailowe Sądu. Na pierwszym – 19 lipca 2020 – ukonstytuował się ów organ, na przewodniczącą została wybrana Małgorzata Wilk oraz omówiono zasady organizacji pracy. Drugie posiedzenie Sądu – 16 czerwca 2021 – dotyczyło przyjęcia sprawozdania z własnej działalności za rok 2020, które następnie przedstawione zostało podczas Walnego Zebrania SWMPL 26 czerwca 2021 przez Małgorzatę Wilk.

Przez całą kadencję 2020-2022 do Sądu nie zgłoszono żadnej sprawy, w związku z czym nie było potrzeby organizowania posiedzeń poza wymienionymi powyżej. Treść niniejszego sprawozdania Sąd Koleżeński przyjął na posiedzeniu, które odbyło się drogą mailową w dniu 24 czerwca 2022.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SWMPL za rok 2020[edytuj | edytuj kod]

Przez pierwszą część roku 2020 – do 19 lipca działał Sąd Koleżeński kadencji 2018-2020 w składzie: Julia Maria Koszewska (Lantuszka), Maria Drozdek (Gytha), Tomasz Ganicz (Polimerek). Do sądu tego nie wpłynęły żadne sprawy. Sąd ten 26 czerwca 2020 odbył jedno posiedzenie drogą mailową, na którym przygotował i przegłosował swoje sprawozdanie za rok 2019. 19 lipca 2020 roku podczas Walnego Zebrania SWMPL na kadencję 2020-2022 został wybrany nowy skład sądu:

 • Małgorzata Wilk (Maire)
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Wojciech Pędzich (Wojciech Pędzich)

19 lipca 2020 odbyło się zebranie Sądu Koleżeńskiego, na którym ukonstytuował się nowo wybrany sąd. W mailowym głosowaniu jawnym na przewodniczącą została wybrana Małgorzata Wilk, omówiono również ogólnie plany organizacji pracy. W tym składzie, z Małgorzatą Wilk jako przewodniczącą, sąd pełnił funkcję do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Przez cały rok 2020 do sądu nie zgłoszono żadnej sprawy, w związku z czym nie było potrzeby organizowania kolejnych posiedzeń . Treść niniejszego sprawozdania Sąd Koleżeński przyjął na posiedzeniu, które odbyło się drogą mailową w dniu 16 czerwca 2021.

Sprawozdanie z kadencji 2018-2020[edytuj | edytuj kod]

Sąd koleżeński kadencji 2018-2020 został powołany na Walnym Zebraniu Członków 9 czerwca 2018 w składzie:

 • Julia Maria Koszewska (Lantuszka)
 • Maria Drozdek (Gytha),
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)

W trakcie całej kadencji Sąd usprawnił i zaktualizował procedurę składania wniosków oraz uporządkował informacje o Sądzie Koleżeńskim. Przez całą kadencję sądu, do sądu nie zgłoszono żadnych spraw, dlatego też sąd nie miał potrzeby odbywania posiedzeń.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2018

Podczas Walnego Zebrania SWMPL w dniu 9 czerwca 2018 w Katowicach został wybrany Sąd Koleżeński w składzie:

 • Julia Maria Koszewska (Lantuszka),
 • Maria Drozdek (Gytha),
 • Tomasz Ganicz (Polimerek).

Sąd na zebraniu na żywo 10 czerwca 2018 w głosowaniu jawnym wybrał ze swojego składu przewodniczącą: Julię Marię Koszewską (Lantuszkę) oraz ogólnie omówił plany organizacji pracy i uporządkowania stron na wiki Stowarzyszenia.

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami całego składu Sądu Koleżeńskiego, Julia M. Koszewska i Tomasz Ganicz podjęli działania mające na celu uaktualnienie i poprawienie czytelności strony sądu znajdującej się na wiki Stowarzyszenia. Strony na wiki zostały uporządkowane w dniach 10-11 czerwca 2018. Z inicjatywy Sądu, zaktualizowana została procedura składania wniosków na opcję elektroniczną (mailowo). Tomasz Ganicz utworzył stronę Składanie wniosków, która usprawnia i informuje o tym jak składać wnioski i jak będą one rozpatrywane. Stare wersje strony Sądu zostały zaktualizowane.

W dniu 28 maja 2019 podczas zdalnego posiedzenia Sąd Koleżeński jednogłośnie przyjął treść swojego sprawozdania, które podczas Walnego Zebrania SWMPL przedstawiła Maria Drozdek.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2019

W ciągu 2019 roku Sąd Koleżeński pełnił swoją funkcję w niezmienionym składzie. Nie zostały zgłoszone żadne sprawy. W dniu 26 czerwca 2020 Sąd przygotował swoje sprawozdanie za rok 2019 i całą kadencję 2018-2020. W dniu 27 czerwca 2020, podczas Walnego Zebrania SWMPL, sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego.