Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Sprawozdania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SWMPL z kadencji 2020-2022[edytuj | edytuj kod]

Sąd Koleżeński kadencji 2020-2022 został powołany na Walnym Zebraniu Członków 19 lipca 2020 w składzie:

 • Małgorzata Wilk (Maire)
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Wojciech Pędzich (Wojciech Pędzich)

i w tymże składzie działał przez całą kadencję. Podczas trwania kadencji odbyły się dwa posiedzenia mailowe Sądu. Na pierwszym – 19 lipca 2020 – ukonstytuował się ów organ, na przewodniczącą została wybrana Małgorzata Wilk oraz omówiono zasady organizacji pracy. Drugie posiedzenie Sądu – 16 czerwca 2021 – dotyczyło przyjęcia sprawozdania z własnej działalności za rok 2020, które następnie przedstawione zostało podczas Walnego Zebrania SWMPL 26 czerwca 2021 przez Małgorzatę Wilk.

Przez całą kadencję 2020-2022 do Sądu nie zgłoszono żadnej sprawy, w związku z czym nie było potrzeby organizowania posiedzeń poza wymienionymi powyżej. Treść niniejszego sprawozdania Sąd Koleżeński przyjął na posiedzeniu, które odbyło się drogą mailową w dniu 24 czerwca 2022.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SWMPL za rok 2020[edytuj | edytuj kod]

Przez pierwszą część roku 2020 – do 19 lipca działał Sąd Koleżeński kadencji 2018-2020 w składzie: Julia Maria Koszewska (Lantuszka), Maria Drozdek (Gytha), Tomasz Ganicz (Polimerek). Do sądu tego nie wpłynęły żadne sprawy. Sąd ten 26 czerwca 2020 odbył jedno posiedzenie drogą mailową, na którym przygotował i przegłosował swoje sprawozdanie za rok 2019. 19 lipca 2020 roku podczas Walnego Zebrania SWMPL na kadencję 2020-2022 został wybrany nowy skład sądu:

 • Małgorzata Wilk (Maire)
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Wojciech Pędzich (Wojciech Pędzich)

19 lipca 2020 odbyło się zebranie Sądu Koleżeńskiego, na którym ukonstytuował się nowo wybrany sąd. W mailowym głosowaniu jawnym na przewodniczącą została wybrana Małgorzata Wilk, omówiono również ogólnie plany organizacji pracy. W tym składzie, z Małgorzatą Wilk jako przewodniczącą, sąd pełnił funkcję do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Przez cały rok 2020 do sądu nie zgłoszono żadnej sprawy, w związku z czym nie było potrzeby organizowania kolejnych posiedzeń . Treść niniejszego sprawozdania Sąd Koleżeński przyjął na posiedzeniu, które odbyło się drogą mailową w dniu 16 czerwca 2021.

Sprawozdanie z kadencji 2018-2020[edytuj | edytuj kod]

Sąd koleżeński kadencji 2018-2020 został powołany na Walnym Zebraniu Członków 9 czerwca 2018 w składzie:

 • Julia Maria Koszewska (Lantuszka)
 • Maria Drozdek (Gytha),
 • Tomasz Ganicz (Polimerek)

W trakcie całej kadencji Sąd usprawnił i zaktualizował procedurę składania wniosków oraz uporządkował informacje o Sądzie Koleżeńskim. Przez całą kadencję sądu, do sądu nie zgłoszono żadnych spraw, dlatego też sąd nie miał potrzeby odbywania posiedzeń.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2018

Podczas Walnego Zebrania SWMPL w dniu 9 czerwca 2018 w Katowicach został wybrany Sąd Koleżeński w składzie:

 • Julia Maria Koszewska (Lantuszka),
 • Maria Drozdek (Gytha),
 • Tomasz Ganicz (Polimerek).

Sąd na zebraniu na żywo 10 czerwca 2018 w głosowaniu jawnym wybrał ze swojego składu przewodniczącą: Julię Marię Koszewską (Lantuszkę) oraz ogólnie omówił plany organizacji pracy i uporządkowania stron na wiki Stowarzyszenia.

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami całego składu Sądu Koleżeńskiego, Julia M. Koszewska i Tomasz Ganicz podjęli działania mające na celu uaktualnienie i poprawienie czytelności strony sądu znajdującej się na wiki Stowarzyszenia. Strony na wiki zostały uporządkowane w dniach 10-11 czerwca 2018. Z inicjatywy Sądu, zaktualizowana została procedura składania wniosków na opcję elektroniczną (mailowo). Tomasz Ganicz utworzył stronę Składanie wniosków, która usprawnia i informuje o tym jak składać wnioski i jak będą one rozpatrywane. Stare wersje strony Sądu zostały zaktualizowane.

W dniu 28 maja 2019 podczas zdalnego posiedzenia Sąd Koleżeński jednogłośnie przyjął treść swojego sprawozdania, które podczas Walnego Zebrania SWMPL przedstawiła Maria Drozdek.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2019

W ciągu 2019 roku Sąd Koleżeński pełnił swoją funkcję w niezmienionym składzie. Nie zostały zgłoszone żadne sprawy. W dniu 26 czerwca 2020 Sąd przygotował swoje sprawozdanie za rok 2019 i całą kadencję 2018-2020. W dniu 27 czerwca 2020, podczas Walnego Zebrania SWMPL, sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego.