Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Sprawozdania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Sprawozdanie z kadencji 2018-2020[edytuj]

Sąd koleżeński kadencji 2018-2020 został powołany na Walnym Zebraniu Członków 9 czerwca 2018 w składzie:

  • Julia Maria Koszewska (Lantuszka)
  • Maria Drozdek (Gytha),
  • Tomasz Ganicz (Polimerek)

W trakcie całej kadencji Sąd usprawnił i zaktualizował procedurę składania wniosków oraz uporządkował informacje o Sądzie Koleżeńskim. Przez całą kadencję sądu, do sądu nie zgłoszono żadnych spraw, dlatego też sąd nie miał potrzeby odbywania posiedzeń.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2019

W ciągu 2019 roku Sąd Koleżeński pełnił swoją funkcję w niezmienionym składzie. Nie zostały zgłoszone żadne sprawy. W dniu 26 czerwca 2020 Sąd przygotował swoje sprawozdanie za rok 2019 i całą kadencję 2018-2020. W dniu 27 czerwca 2020, podczas Walnego Zebrania SWMPL, sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za rok 2018

Podczas Walnego Zebrania SWMPL w dniu 9 czerwca 2018 w Katowicach został wybrany Sąd Koleżeński w składzie:

  • Julia Maria Koszewska (Lantuszka),
  • Maria Drozdek (Gytha),
  • Tomasz Ganicz (Polimerek).

Sąd na zebraniu na żywo 10 czerwca 2018 w głosowaniu jawnym wybrał ze swojego składu przewodniczącą: Julię Marię Koszewską (Lantuszkę) oraz ogólnie omówił plany organizacji pracy i uporządkowania stron na wiki Stowarzyszenia.

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami całego składu Sądu Koleżeńskiego, Julia M. Koszewska i Tomasz Ganicz podjęli działania mające na celu uaktualnienie i poprawienie czytelności strony sądu znajdującej się na wiki Stowarzyszenia. Strony na wiki zostały uporządkowane w dniach 10-11 czerwca 2018. Z inicjatywy Sądu, zaktualizowana została procedura składania wniosków na opcję elektroniczną (mailowo). Tomasz Ganicz utworzył stronę Składanie wniosków, która usprawnia i informuje o tym jak składać wnioski i jak będą one rozpatrywane. Stare wersje strony Sądu zostały zaktualizowane.

W dniu 28 maja 2019 podczas zdalnego posiedzenia Sąd Koleżeński jednogłośnie przyjął treść swojego sprawozdania, które podczas Walnego Zebrania SWMPL przedstawiła Maria Drozdek.