Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Sprawy

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


  • 1/2023
Skarga wpłynęła 21 marca 2023. Sąd Koleżeński rozpatrzył sprawę i 14 kwietnia 2023 roku wydał orzeczenie.
  • 2/2023
Skarga wpłynęła 18 sierpnia 2023. Sąd Koleżeński rozpatrzył sprawę i 17 października 2023 roku wydał orzeczenie.