Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Komisji Rewizyjnej

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Lp. Uchwała Załącznik Opis Data przyjęcia Rozkład głosów Powiązane spotkania Uwagi
1 UKR 2014-1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-05-10 2-0-1 spotkanie ----
2 UKR 2014-2 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej 2014-10-24 2-0-0 spotkanie ----
3 UKR 2014-3 w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2014-10-24 2-0-0 spotkanie ----
4 UKR 2015-1 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2015-01-27 2-0-0 spotkanie ----
5 UKR 2015-2 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2015-04-20 2-0-0 spotkanie ----
6 UKR 2016-0 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 2016-03-05 2-0-0 ----
7 UKR 2016-1 Ic attach file 48px.svg w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015 2016-06-04 2-0-0 spotkanie ----
8 UKR 2016-2 Ic attach file 48px.svg w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2015 2016-06-04 2-0-0 spotkanie ----
9 UKR 2016-3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w głosowaniu tajnym 2016-06-04 2-0-1 ----
10 UKR 2016-4 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w głosowaniu tajnym 2016-06-04 2-0-1 ----
11 UKR 2016-5 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Regulaminu Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia 2016-06-05 3-0-0 ----
12 UKR 2016-6 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do przygotowania zmiany Statutu Stowarzyszenia 2016-06-05 3-0-0 uchylona
13 UKR 2017-1 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2016 2017-01-22 3-0-0 ----
14 UKR 2017-2 Ic attach file 48px.svg w sprawie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków punktów porządku obrad 2017-04-08 3-0-0 ----
15 UKR 2017-3 Ic attach file 48px.svg w sprawie oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia za rok 2016 2017-06-02 3-0-0 ----
16 UKR 2017-4 Ic attach file 48px.svg w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2016 2017-06-02 3-0-0 ----
17 UKR 2018-1 w sprawie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 2018-01-13 3-0-0 ----
18 UKR 2018-2 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-01-13 3-0-0 ----
19 UKR 2018-3 w sprawie dokumentowania spotkań Zarządu 2018-01-24 3-0-0 ----
20 UKR 2018-4 w sprawie wyboru podmiotu zewnętrznego do analizy sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-02-20 3-0-0 ----
21 UKR 2018-5 Ic attach file 48px.svg w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku 2018-06-09 3-0-0 ----
22 UKR 2018-6 Ic attach file 48px.svg w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku 2018-06-09 3-0-0 ----
23 UKR 2018-7 Ic attach file 48px.svg w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 2018-06-09 3-0-0 ----
24 UKR 2018-8 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-06-09 3-0-0 ----
25 UKR 2018-9 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-06-09 3-0-0 ----
26 UKR 2019-1 w sprawie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2018 2019-01-26 2-0-0 ----
27 UKR 2019-2 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2019-01-26 2-0-0 ----