Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Komisji Rewizyjnej

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


         


Lp. Uchwała Załącznik Opis Data przyjęcia Rozkład głosów Powiązane spotkania Uwagi
1 UKR 2014-1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-05-10 2-0-1 spotkanie ----
2 UKR 2014-2 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej 2014-10-24 2-0-0 spotkanie ----
3 UKR 2014-3 w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2014-10-24 2-0-0 spotkanie ----
4 UKR 2015-1 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2015-01-27 2-0-0 spotkanie ----
5 UKR 2015-2 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 2015-04-20 2-0-0 spotkanie ----
6 UKR 2016-0 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 2016-03-05 2-0-0 ----
7 UKR 2016-1 w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015 2016-06-04 2-0-0 spotkanie ----
8 UKR 2016-2 w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2015 2016-06-04 2-0-0 spotkanie ----
9 UKR 2016-3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w głosowaniu tajnym 2016-06-04 2-0-1 ----
10 UKR 2016-4 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w głosowaniu tajnym 2016-06-04 2-0-1 ----
11 UKR 2016-5 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Regulaminu Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia 2016-06-05 3-0-0 ----
12 UKR 2016-6 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do przygotowania zmiany Statutu Stowarzyszenia 2016-06-05 3-0-0 uchylona
13 UKR 2017-1 w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2016 2017-01-22 3-0-0 ----
14 UKR 2017-2 w sprawie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków punktów porządku obrad 2017-04-08 3-0-0 ----
15 UKR 2017-3 w sprawie oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia za rok 2016 2017-06-02 3-0-0 ----
16 UKR 2017-4 w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2016 2017-06-02 3-0-0 ----
17 UKR 2018-1 w sprawie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 2018-01-13 3-0-0 ----
18 UKR 2018-2 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-01-13 3-0-0 ----
19 UKR 2018-3 w sprawie dokumentowania spotkań Zarządu 2018-01-24 3-0-0 ----
20 UKR 2018-4 w sprawie wyboru podmiotu zewnętrznego do analizy sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-02-20 3-0-0 ----
21 UKR 2018-5 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku 2018-06-09 3-0-0 ----
22 UKR 2018-6 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku 2018-06-09 3-0-0 ----
23 UKR 2018-7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 2018-06-09 3-0-0 ----
24 UKR 2018-8 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-06-09 3-0-0 ----
25 UKR 2018-9 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2018-06-09 3-0-0 ----
26 UKR 2019-1 w sprawie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2018 2019-01-26 2-0-0 ----
27 UKR 2019-2 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2019-01-26 2-0-0 ----
28 UKR 2019-3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2018 2019-05-18 3-0-0 spotkanie ----
29 UKR 2019-4 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku 2019-06-07 3-0-0 ----
30 UKR 2019-5 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku 2019-06-07 3-0-0 ----
31 UKR 2019-6 w sprawie dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej 2019-06-28 2-0-0 spotkanie ----
32 UKR 2019-7 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zatrudnienia Dyrektora Operacyjnego 2019-09-08 3-0-0 ----
32 UKR 2020-1 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przyjęcia zmiany w Statucie 2020-03-20 3-0-0 on-line ----
33 UKR 2020-2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2019 2020-06-26 3-0-0 on-line ----
34 UKR 2020-3 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku 2020-06-26 3-0-0 on-line ----
35 UKR 2020-4 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku 2020-06-26 3-0-0 on-line ----
36 UKR 2020-5 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2020-07-18 3-0-0 on-line ----
37 UKR 2020-6 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2020-07-18 3-0-0 on-line ----
38 UKR 2021-3[u 1] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2020 2021-09-24 3-0-0 e-mail ----
39 UKR 2022-1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2022-07-07 3-0-0 on-line (e-mail) ----
40 UKR 2022-2 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2022-07-07 3-0-0 on-line (e-mail) ----
41 UKR 2022-3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2021 2022-09-17 3-0-0 on-line (Zoom) ----
42 UKR 2023-1 w sprawie wskazania pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu Stowarzyszenia 2023-03-21 3-0-0 on-line (e-mail) ----
43 UKR 2023-2 w sprawie wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego 2023-04-13 3-0-0 on-line (e-mail) ----
44 UKR 2023-3 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2022 roku 2023-06-23 3-0-0 spotkanie ----
45 UKR 2023-4 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2022 2023-06-23 3-0-0 spotkanie ----
46 UKR 2023-5 w sprawie wezwania przedsądowego o zwrot kosztów podróży 2023-11-06 3-0-0 on-line ----
47 UKR 2024-1 w sprawie wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2023 2024-02-22 2-0-1 on-line ----
  1. Z powodu perturbacji organizacyjnych związanych z trwającą epidemią COVID pierwsza podjęta w 2021 roku przez Komisję Rewizyjną uchwała otrzymała numer kolejny 3.