Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2020-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2020-4 UKR 2020-6


UCHWAŁA nr UKR 5/2020

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 18 lipca 2020 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


§1

Na podstawie art. 31 ust. 7 Statutu z 6 czerwca 2017 roku, Komisja Rewizyjna wybiera Karola Głąba na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.