Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2018-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2018-1 UKR 2018-3


UCHWAŁA nr UKR 2/2018

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 13 stycznia 2018 roku


w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska wnioskuje do Zarządu o przyznanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów organizacji spotkania mającego na celu zbadanie raportu z wykonania badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz podjęcie dyskusji związanej z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały przez Zarząd w tej sprawie Komisja przekaże bliższe informacje na temat terminu i przewidywanych kosztów całkowitych.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 3/0/0.