Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2022-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2021-3 UKR 2022-2


UCHWAŁA nr UKR 1/2022

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 7 lipca 2022 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


§1

Na podstawie art. 31 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (tekst jednolity z 25 stycznia 2020 roku), Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Karola Głąba na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.