Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2021-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2020-6 Projekty Uchwał Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA nr UKR 3/2021

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 września 2021 roku roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2020


Komisja Rewizyjna po swojej pozytywnej ocenie pracy Zarządu w roku 2020 rekomenduje Walnemu Zebraniu przyjęcie przedstawionego mu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.