Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2019-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2019-6 Projekty Uchwał Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA nr UKR 7/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 września 2019 roku

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zatrudnienia Dyrektora Operacyjnego.

Komisja Rewizyjna – mając na uwadze, że środki na sfinansowanie takiego etatu pochodzą ze zbiórki publicznej, a ich wydatkowaniu powinna towarzyszyć wyjątkowa skrupulatność – uważa, że całemu procesowi należy zapewnić największą możliwą przejrzystość.

Aby ten postulat zrealizować należy przeprowadzić szeroki nabór na to stanowisko a kandydata wyłonić w drodze konkursu przed wyłonioną przez Zarząd komisją konkursową. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji Zarząd powinien szczegółowo określić zarówno kompetencje kandydata, zadania jakie chce powierzyć do wykonania DO oraz jakie uprawnienia chce scedować na niego – oczywiście zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Ponadto Komisja Rewizyjna uważa, że w związku z tym powinno się na nowo sprecyzować zakres obowiązków wszystkich pozostałych pracowników etatowych, w tym także pracownika biurowego.

Zgodnie z dobrą tradycją naszego Stowarzyszenia wszystkie etapy tego procesu powinny być podane do wiadomości Członkom Stowarzyszenia, tak aby mogli oni zabrać głos w tej sprawie.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.