Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2019-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2019-2 UKR 2019-4


UCHWAŁA nr UKR 3/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 18 maja 2019 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2018


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 32 ust. 7 Statutu z 6 czerwca 2017 roku, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.