Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2019-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2019-1 UKR 2019-3


UCHWAŁA nr UKR 2/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 stycznia 2019 roku


w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska wnioskuje do Zarządu o przyznanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów organizacji spotkania mającego na celu zbadanie raportu z wykonania badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz podjęcie dyskusji związanej z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały przez Zarząd w tej sprawie Komisja przekaże bliższe informacje na temat terminu i przewidywanych kosztów całkowitych.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0.