Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2019-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2018-9 UKR 2019-2


UCHWAŁA nr UKR 1/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 stycznia 2019 roku


w sprawie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2018

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska wnioskuje do Zarządu o przyznanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

Komisja Rewizyjna postanawia we własnym zakresie zbadać, czy istnieje możliwość uzyskania satysfakcjonującej oferty takiego badania od ELIKS Audytorskiej Spółki z o.o. z Wrocławia, która przeprowadziła takie badanie w roku 2018

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o sprawdzenie, jakie inne firmy audytorskie mogłyby podjąć się takiego badania w wypadku nieuzyskania satysfakcjonującej oferty od ELIKS.


Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0.