Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2018-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2018-8 Projekty Uchwał Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA nr UKR 9/2018

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 9 czerwca 2018 roku


w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


§1

Na podstawie art. 31 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia z 6 czerwca 2017 roku, Komisja Rewizyjna wybiera Karola Głąba na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.