Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2022-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2022-2 UKR 2022-4


UCHWAŁA nr UKR 3/2022

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 17 września 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2021


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 32 ust. 8 Statutu z 25 stycznia 2020 roku z późniejszymi zmianami, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.