Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2023-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2022-3 UKR 2023-2


UCHWAŁA nr UKR 1/2023

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 20 marca 2023 roku


w sprawie wskazania pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu Stowarzyszenia


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z art. 11 ust. 4 Prawa o stowarzyszeniach, wskazuje spośród swoich członków Karola Głąba jako pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.