Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2016-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2016-4 UKR 2016-6


UCHWAŁA nr UKR 5/2016

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 5 czerwca 2016 roku


w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Regulaminu Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia


§1

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do zmiany w przyszłości Regulaminu Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia, poprzez umożliwienie głosowania za/przeciw/wstrzymuje się w odniesieniu do poszczególnych kandydatów na członków statutowych organów Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.