Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2016-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2016-5 UKR 2017-1


UCHWAŁA nr UKR 6/2016

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 5 czerwca 2016 roku


w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do przygotowania zmiany Statutu Stowarzyszenia


§1

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do przygotowania na kolejne Walne Zebranie Członków projektu zmiany Statutu Stowarzyszenia, polegającej na wykreśleniu zapisów o Sądzie Koleżeńskim ze Statutu Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.