Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2018-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2018-6 UKR 2018-8


UCHWAŁA nr UKR 7/2018

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 9 czerwca 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska działając na podstawie art. 32 ust. 7 Statutu z 6 czerwca 2017 roku, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2017.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.