Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2020-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UKR 2019-7 Ic reply all 48px.svg UKR 2020-2 Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UKR 1/2020

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 20 marca 2020 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przyjęcia zmiany w Statucie


§1
[edytuj]

Komisja Rewizyjna, w obliczu ograniczeń powstałych wskutek ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego i możliwych dalszych obostrzeń zwraca się do Zarządu z wnioskiem o natychmiastowe (jeszcze w dniu dzisiejszym) zwołanie w najbliższym możliwym terminie, np. 4 lub 5 kwietnia 2020, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem wprowadzenia w Statucie zmian, które umożliwić mogą w przyszłości odbywanie walnych zebrań członków w trybie wideokonferencji.

§2
[edytuj]

Przedmiotem Zgromadzenia jest zmiana w Statucie, polegająca na zastąpieniu art. 24 ust. 4 obecnego Statutu innym zapisem, dopuszczającym zdalny udział członków w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§3
[edytuj]

Komisja Rewizyjna proponuje następujący porządek obrad tego Zebrania:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
  4. Dyskusja i głosowanie nad zmianą Statutu

§4
[edytuj]

Komisja Rewizyjna proponuje, by poddano pod głosowanie, jako jeden z możliwych sposobów na doprowadzenie do tego celu, następujące brzmienie art. 24 ust. 4

Uchwała zwołująca Walne Zebranie Członków może dopuszczać zdalny udział w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie stowarzyszenia mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 3/0/0.