Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2020-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2020-1 UKR 2020-3


UCHWAŁA nr UKR 2/2020

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 czerwca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2019


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 32 ust. 7 Statutu z 6 czerwca 2017 roku, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.