Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2016-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UKR 2016-0 Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UKR 2016-2 Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UKR 1/2016

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 4 czerwca 2016 roku


w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015


§1

Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015".

§2

Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zaakceptowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.

§3

Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2015.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 2/0/0.