Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2016-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UKR 2016-1 Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UKR 2016-3 Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UKR 2/2016

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 4 czerwca 2016 roku


w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2015


§1

Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska z działalności w roku 2015" celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu celem akceptacji.

§2

Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium za rok 2015.


Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0.