Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2023-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2023-4 UKR 2024-1


UCHWAŁA nr UKR 5/2023

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 6 listopada 2023 roku


w sprawie wezwania przedsądowego o zwrot kosztów podróży

W związku z wpłynięciem 2 listopada 2023 do Stowarzyszenia Wikimedia Polska wezwania przedsądowego i zawiadomienia o posiedzeniu sądu w dniu 28 listopada 2023 dotyczącego próby ugodowej w sprawie o zwrot kosztów podróży Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska rekomenduje Zarządowi:

  1. Pilną analizę sytuacji i weryfikację przyczyn braku rozliczenia, w tym ustalenie czy rozliczenie przejazdu przedstawiono w wyznaczonym terminie, czy zawierało wszystkie wymagane dokumenty i informacje oraz dlaczego poniesione wydatki nie zostały rozliczone.
  2. Pilne przeprowadzenie mediacji w rzeczonej sprawie, sugerując przy tym wybranie mediatora spośród członków Stowarzyszenia, którzy ukończyli szkolenie z mediacji, a jednocześnie nie pozostają członkami organów statutowych.
  3. W razie niepowodzenia mediacji przedsądowych delegowanie na posiedzenie sądu pełnomocnika zarządu w osobie dyrektor generalnej Natalii Ćwik.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wyraża oczekiwanie, że spór zostanie zakończony polubownie w formie ugody.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (trzy głosy za)