Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2024-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2024-4 UKR 2024-6


UCHWAŁA nr UKR 5/2024

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 12 czerwca 2024 roku


w sprawie postulowanego limitu pełnomocnictw do reprezentowania członków na Walnym Zebraniu


W związku z postulatem zmiany Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Komisja Rewizyjna oznajmia, że nie popiera tego postulatu, gdyż w jej ocenie przyjęcie limitu pełnomocnictw jest zbędną regulacją. Komisja wskazuje, że byłoby to ograniczenie praw członkowskich. Dodatkowo Komisja wskazuje, że osoby, które decydują się na ustanowienie pełnomocnika czynią to w sposób świadomy i nie jest wskazane, by utrudniać im możliwość wyboru na pełnomocnika osoby, do której mają zaufanie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.