Biuletyn Informacji Publicznej

Legitymacje

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wikimedia Polska wydaje dwa rodzaje legitymacji: legitymację pamiątkową oraz legitymację użytkową. Ta pierwsza to nieformalny, ozdobny i pamiątkowy dokument. Druga - ma pomagać osobom zaangażowanym w projekty Wikimedia w pozyskiwaniu wsparcia dla ich działalności.

Legitymacje członkowskie

Legitymacja członkowska potwierdza status członka i ma charakter symboliczny oraz pamiątkowy i nie służy do identyfikacji członka. Wydawane będą członkom bez konieczności składania wniosku, a ich ważność potwierdzać będzie hologram, wydawany po opłaceniu składki członkowskiej na dany rok. Legitymacja członkowska pozostaje ważna do 31 marca roku następującego po roku wskazanym na najnowszym hologramie.

Legitymacje użytkowe

Zasady przyznawania i wykorzystywania legitymacji użytkowej

Legitymacje dla wolontariuszy mają pomóc osobom działającym na rzecz projektów Wikimedia w uzyskaniu pomocy dla swojej działalności od innych osób lub instytucji. Wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Występują w wariancie ze zdjęciem i bez zdjęcia. Podlegają ścisłemu zarachowaniu - na każdej legitymacji widnieje jej numer porządkowy. Legitymacje dla wolontariuszy nie są legitymacjami członkowskimi Wikimedia Polska, dlatego mogą je otrzymać również osoby nienależące do organizacji.

Legitymacje są drukowane i wysyłane dwa razy do roku. Legitymacja ważna jest przez 1 rok kalendarzowy. Aby otrzymać przedłużenie, należy złożyć kolejny wniosek.

Kto może otrzymać legitymację

Legitymacja przeznaczona jest dla wolontariuszy/wolontariuszek Stowarzyszenia lub doświadczonych edytorów/edytorek. Może ją otrzymać osoba, która:

 1. w przypadku wolontariuszy: od co najmniej 6 miesięcy angażuje się aktywnie w działalność Wikimedia Polska
 2. w przypadku edytorów/edytorek jednocześnie:
  1. w momencie złożenia wniosku ma konto w projektach Wikimedia od co najmniej 12 miesięcy
  2. wykonała co najmniej 200 edycji w projektach Wikimedia
  3. nie była w ciągu roku przed złożeniem wniosku zablokowana w żadnym z projektów Wikimedia jednorazowo na okres dłuższy niż tydzień
 3. w zgłoszeniu przedstawi krótką informację i uzasadnienie potrzeby otrzymania legitymacji

Decyzję o przyznaniu legitymacji podejmują pracownicy wsparcia społeczności Wikimedia Polska. Mogą odmówić przyznania legitymacji, jeśli mają uzasadnione podejrzenie, że będzie ona używana niezgodnie z jej przeznaczeniem lub mają uzasadnione wątpliwości co do konstruktywnej działalności wnioskodawcy/wnioskodawczyni w ruchu Wikimedia. Od decyzji można odwołać się do dyrekcji Wikimedia Polska w terminie 7 dni od poinformowania o odmowie przyznania legitymacji. Odwołanie od decyzji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: dyrekcjaatwikimedia.pl. Odpowiedź dyrekcji Wikimedia Polska udzielana jest w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania odwołania i jest ona ostateczna.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składamy przez ten formularz. W formularzu będziesz też mieć możliwość załadowania zdjęcia do legitymacji.

Do czego służy legitymacja?

Legitymacja może być używana wyłącznie do działań mających na celu realizację misji projektów Wikimedia. Identyfikuje posiadacza/posiadaczkę jako osobę związaną z tymi projektami, co może zapewnić jej życzliwość i pomoc osób i instytucji.

Pamiętaj, że posługując się legitymacją, na moment reprezentujemy wizerunek ruchu Wikimedia. Dlatego starajmy się to robić tak, aby osoba lub instytucja, z którą mamy kontakt, zapamiętała wikimedian jak najlepiej.

Do czego mogę używać legitymacji?

 • do wykazania, że jesteś związany z ruchem Wikimedia i że Twoja prośba jest umotywowana działaniem na rzecz wolnej wiedzy
 • do ułatwienia nawiązania kontaktu z instytucją lub osobą, która może Ci pomóc w gromadzeniu dokumentacji dla Wikipedii
 • do uprzejmego wyjaśnienia powodów, dla których chcesz wykonać dokumentację i nawiązania życzliwej współpracy

Do czego nie używać legitymacji?

 • jako argumentu lub dokumentu w sporze z wrogo nastawioną i niechętną osobą lub instytucją, której nie przekonały życzliwie przedstawione powody Twojego działania
 • jako darmowej wejściówki
 • do działań sprzecznych z misją statutową Wikimedia Polska i misją projektów Wikimedia
 • jako dokumentu tożsamości

Pytania i przykłady

 • W mojej miejscowości odbywa się ciekawy koncert encyklopedycznego zespołu. Jego zdjęcia wzbogaciłyby Wikipedię. Niestety nie stać mnie na bilet. Czy mogę użyć legitymacji, żeby uprosić dla siebie wejście bez biletu?
  • Wikipedia co prawda jest za darmo, ale za niektóre wydarzenia kulturalne trzeba płacić, żeby wynagrodzić twórców i twórczynie. Dlatego prosimy, abyś nie wykorzystywał(a) legitymacji, aby zdobyć darmową wejściówkę. Zamiast tego, skorzystaj z programu Wikigrantów, dzięki któremu możesz otrzymać refundację biletów. Możesz też zgłosić się do naszego wsparcia społeczności, które dodatkowo sprawdzi, czy masz możliwość otrzymania akredytacji.
 • Dokumentowałem dla Wikipedii niewielką miejscowość. Kiedy wykonywałem zdjęcia, właściciel jednego z prywatnych domów, które znalazły się w kadrze, stanowczo zabronił mi wykonywania fotografii jego posesji. Czy mogę powołać się na prawo panoramy i posłużyć się legitymacją, aby nakłonić właściciela do zmiany zdania?
  • Choć prawo jest w tej sytuacji po Twojej stronie, zachęcamy, żebyś działał jedynie, jeśli jest po niej również właściciel posesji. Możesz użyć legitymacji, żeby wyjaśnić mu spokojnie i uprzejmie powód, dla którego wykonujesz zdjęcia. Ale jeśli nie uda Ci się go przekonać - grzecznie podziękuj i sfotografuj inny fragment miejscowości. Wizerunek Wikipedii i wikipedystów jest cenniejszy od fotografii prywatnych posesji, szczególnie, jeśli nie są one encyklopedyczne.
 • Chciałem sfotografować zabytek, ale znajdował się na prywatnym terenie. Ochroniarz stanowczo odmówił mi zgody na wykonanie zdjęcia, a przecież w świetle przepisów i wolności panoramy nie ma do tego prawa! Wyjaśniłem mu grzecznie misję Wikipedii, ale to go nie przekonuje. Czy mogę kłócić się dalej, wspierając się legitymacją?
  • Zgadzamy się, że dokumentacja zabytków to ważny cel. Ale kontynuowanie sporu w tej sytuacji nie jest najlepszym sposobem na jego realizację. Przekonanie wrogo nastawionej osoby ma znikomą szansę powodzenia. Zostawi jedynie w tej osobie nieprzyjemne skojarzenie z wikimedianami, a Ty w dodatku stracisz niepotrzebnie mnóstwo energii. A jeśli uprzesz się i wykonasz zdjęcie przy sprzeciwie tej osoby, możesz narazić Wikimedia Polska, wydawcę legitymacji, lub siebie na możliwe kłopoty prawne. Choć przepisy będą po Twojej i naszej stronie, spór prawny tak czy owak będzie niósł ze sobą trochę kosztów (finansowych, czasowych), a dla Ciebie, wolontariusza, pewnie też trochę stresu. Nie warto! Co możesz zrobić zamiast tego? Zgłoś się do Wsparcia społeczności, pomożemy przekonać właściciela obiektu, już na spokojnie, rozmową, pismem lub (w ostateczności) działaniami poprzez kancelarię prawną. To ma znacznie większe szanse powodzenia, lepiej wspiera misję Wikimedia i nie niesie stresu dla Ciebie jako wolontariusza.

Wzór legitymacji

Zobacz też