Biuletyn Informacji Publicznej

Legitymacje

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legitymacje członkowskie wydawane są na prośbę członków Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd uchwałą nr 11/2007, ze zmianami w uchwałach nr 22/2007, 24/2007, 30/2007.

Regulamin

 1. Legitymacja o wzorze przedstawionym w grafice wzór legitymacji wydawana jest na wniosek zainteresowanego.
 2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu, o ile członek ten zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska lub loginu na publicznej liście członków Stowarzyszenia oraz w wykazie wydanych legitymacji.
 3. Legitymacja jest ważna do 30 kwietnia roku następującego po roku wydania.
 4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o odstępstwie od punktów 2. i 3. w drodze głosowania.
 5. Legitymacja służy do identyfikacji członków Stowarzyszenia i może być używana wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Stowarzyszenia będący aktywnymi uczestnikami projektu Wikinews (http://pl.wikinews.org) mogą wnioskować o legitymację o wzorze przedstawionym w grafice wzór legitymacji.

Wnioski o legitymacje

Członkowie, którzy chcą otrzymać legitymację członkowską, proszeni są o kontakt mailowy z pracownikiem Stowarzyszenia:

Łukasz Garczewski
dyrektor ds. operacyjnych
tel.: +48 601 827 937
e-mail: kontakt@wikimedia.pl

Przypominamy o możliwości przesłania aktualnego zdjęcia i konieczności powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego.

W pozostałych sprawach związanych z legitymacjami lub w przypadku niedostępności pracownika, prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem Stowarzyszenia:


Wystawione


Wystawione i już zdezaktualizowane:

2019

(ważne do 30.04.2020)
 • 01/2019: Azymut
 • 02/2019: Fryta73
 • 03/2019: Julo
 • 04/2019: Travelarz
 • 05/2019: Masti
 • 06/2019: Andrzej Błaszczak
 • 07/2019: Regan1973
 • 08/2019: Eduardschnack
 • 09/2019: ptjackyll
 • 10/2019: Kontrola
 • 11/2019: PawełMM
 • 12/2019: Ankry
 • 13/2019: PiotrekD
 • 14/2019: Anwar2
 • 15/2019: Mathieu Mars
 • 16/2019: Paterm
 • 17/2019: Magen
 • 18/2019: Gruzin
 • 19/2019: Klarqa
 • 20/2019: Niegodzisie
 • 21/2019: Jacek Halicki
 • 22/2019: M.Tarnowski

2018

(ważne do 30.04.2019)
 • 01/2018: Kontrola
 • 02/2018: Fryta73
 • 03/2018: Anwar2
 • 04/2018: Regan1973
 • 05/2018: PiotrekD
 • 06/2018: Masti
 • 07/2018: Polimerek
 • 08/2018: Travelarz
 • 09/2018: Andrzej Błaszczak
 • 10/2018: PawełMM
 • 11/2018: Julo
 • 12/2018: ptjackyll
 • 13/2018: Eduardschnack
 • 14/2018: MOs810
 • 15/2018: Itokyl
 • 16/2018: Mathieu Mars
 • 17/2018: Ankry
 • 18/2018: Jacek Halicki

2017

(ważne do 30.04.2018)
 • 01/2017: PawełMM
 • 02/2017: TR
 • 03/2017: Andrzej Błaszczak
 • 04/2017: Fryta73
 • 05/2017: Azymut
 • 06/2017: Masti
 • 07/2017: Polimerek
 • 08/2017: Travelarz
 • 09/2017: PiotrekD
 • 10/2017: Jacek Halicki
 • 11/2017: Merlin
 • 12/2017: Regan1973
 • 13/2017: Anwar2
 • 14/2017: ptjackyll 
 • 15/2017: Edwardschnack
 • 16/2017: Kontrola

2016

(ważne do 30.04.2017)
 • 01/2016: PuchaczTrado
 • 02/2016: Fryta73
 • 03/2016: MOs810
 • 04/2016: Jacek Halicki
 • 05/2016: Travelarz
 • 06/2016: Masti
 • 07/2016: Polimerek
 • 08/2016: Anwar 2
 • 09/2016: Regan1973
 • 10/2016: Andrzej Błaszczak
 • 11/2016: Julo
 • 12/2016: Zbigniew.czernik
 • 13/2016: Melin
 • 14/2016: Emptywords
 • 15/2016: Kontrola
 • 16/2016: flyz1
 • 17/2016: Fafik

2015

 • 01/2015: TR
 • 02/2015: Argonowski
 • 03/2015: Fryta73
 • 04/2015: MOs810
 • 05/2015: Marta Malina Moraczewska
 • 06/2015: flyz1
 • 07/2015: Polimerek
 • 08/2015: Julo
 • 09/2015: Travelarz
 • 10/2015: Merlin
 • 11/2015: Masti
 • 12/2015: Pnapora
 • 13/2015: Wojder
 • 14/2015: Paterm
 • 15/2015: Anwar2
 • 16/2015: Regan1973
 • 17/2015: PawełMM
 • 18/2015: Jacek Halicki
 • 19/2015: Andrzej Błaszczak

2014

 • 01-2014 Azymut
 • 02-2014 Travelarz
 • 03-2014 MOs810
 • 04-2014 Anwar2
 • 05-2014 Regan
 • 06-2014 Paweł Moszyński
 • 07-2014 Karol007
 • 08-2014 Masti
 • 09-2013 Borys Kozielski
 • 10-2014 CLI
 • 11-2014 Yarl
 • 12-2014 flyz1
 • 13-2014 Merlin
 • 14-2014 Fryta73
 • 15-2014 TR
 • 16-2014 Zibi
 • 17-2014 jacek Halicki
 • 18-2014 MZWojalski

2013

 • 01/2013 Pzwolinski
 • 02-2013 Regan
 • 03-2013 Paterm
 • 04-2013 MOs810
 • 05-2013 PawełMM
 • 06-2013 CLI
 • 07-2013 Karol007
 • 08-2013 Anwar2
 • 09-2013 Podkaster
 • 10-2013 TR
 • 11-2013 GringoPL
 • 12-2013 Klondek
 • 13-2013 Merlin
 • 14-2013 Zibi
 • 15-2013 MZWojalski
 • 16-2013 Sicherlich
 • 17-2013 Travelarz
 • 18-2013 Zwiadowca 21
 • 19-2013 BOSTON9

2012

 • 01 / 2012 - Sicherlich
 • 02 / 2012 - Merlin
 • 03 / 2012 - PawełMM
 • 04 / 2012 - Azymut
 • 05 / 2012 - Paterm
 • 06 / 2012 - Podkaster
 • 07 / 2012 - Karol007
 • 08 / 2012 - Lilly_M
 • 09 / 2012 - Ented
 • 10 / 2012 - MZWojalski
 • 11 / 2012 - Pleple2000
 • 12 / 2012 - Plogi
 • 13 / 2012 - CLI
 • 14 / 2012 - Hotelier
 • 15 / 2012 - Yarl
 • 16 / 2012 - Marek Mazurkiewicz
 • 17 / 2012 - Zibi
 • 18 / 2012 - GringoPL

2011

 • 01 / 2011 - Lilly_M
 • 02 / 2011 - Azymut
 • 03 / 2011 - Paterm
 • 04 / 2011 - Podkaster
 • 05 / 2011 - Masti
 • 06 / 2011 - Hotelier
 • 07 / 2011 - PawełMM
 • 08 / 2011 - TR
 • 09 / 2011 - Elfhelm
 • 10 / 2011 - Merlin
 • 11 / 2011 - Wojder
 • 12 / 2011 - Julo
 • 13 / 2011 - Karol007
 • 14 / 2011 - MOs810
 • 15 / 2011 - Tzugaj
 • 16 / 2011 - Goerge of nyssa
 • 17 / 2011 - Klałdyś
 • 18 / 2011 - CLI
 • 19 / 2011 - Sicherlich

2010

 • 01 / 2010 - Klałdyś
 • 02 / 2010 - Bacus15
 • 03 / 2010 - Elfhelm
 • 04 / 2010 - Hotelier
 • 05 / 2010 - Lantuszka
 • 06 / 2010 - MichałRadecki
 • 07 / 2010 - PawełMM
 • 08 / 2010 - Piotr Janicki
 • 09 / 2010 - Rdrozd
 • 10 / 2010 - Viatoro
 • 11 / 2010 - Wojder
 • 12 / 2010 - Szwedzki
 • 13 / 2010 - MOs810
 • 14 / 2010 - Yves6
 • 15 / 2010 - Merlin
 • 16 / 2010 - PMG
 • 17 / 2010 - Azymut
 • 18 / 2010 - Rosewood
 • 19 / 2010 - Zwiadowca21
 • 20 / 2010 - TR
 • 21 / 2010 - Karol007

2009

2008

2007