Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2014-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2014-1 UKR 2014-3


UCHWAŁA nr UKR 2/2014

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 października 2014 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej


Komisja Rewizyjna przyjmuje następujące nowe brzmienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, dostępnego pod adresem https://pl.wikimedia.org/wiki/Regulamin_Komisji_Rewizyjnej, obowiązującego od 24 października 2014 r.:

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się "na żywo" nie rzadziej niż jeden raz w roku; oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje poprzez kontakt na kanale IRC, kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą - w miarę możliwości - w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC oraz w organizowanych "na żywo" wspólnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 2/0/0.