Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2023-07

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu Projekty Uchwał Zarządu


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2023

z dnia 2 lutego 2023 roku


w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska

Dokonuje się następujących zmian w Zasadach przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska przyjętych uchwałą nr 10/2021:

  • § 1.5 „informując kierownika biura najpóźniej 7 dni po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok.” zmienia się na: „informując pracowników wsparcia społeczności Wikimedia Polska za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: wsparcieatwikimedia.pl najpóźniej 7 dni po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok”.
  • § 2.2 „mogą konsultować decyzję z wybranymi członkami społeczności Wikimedia, w szczególności: z członkami organów Wikimedia Polska lub członkami Zespołu Zarządczego, z wyjątkiem członka ZZ ds. wsparcia społeczności” zmienia się na: „mogą skonsultować decyzję z wybranymi członkami społeczności Wikimedia”.
  • § 2.4 „Osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do członka Zespołu Zarządczego ds. wsparcia społeczności w terminie 7 dni od poinformowania o odmowie przyznania legitymacji.” zmiana na: „Osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do dyrekcji Wikimedia Polska w terminie 7 dni od poinformowania o odmowie przyznania legitymacji. Odwołanie od decyzji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: dyrekcjaatwikimedia.pl. Odpowiedź dyrekcji Wikimedia Polska udzielana jest w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania odwołania i jest ona ostateczna.”

Nową treść jednolitą Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska przedstawia załącznik do uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.