Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2023-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2023-13 UZ 2023-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2023

z dnia 30 maja 2023 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Olsztynie przy ul. Sielskiej 4a, na dzień 24 czerwca 2023 roku, o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2022 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2022 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2022 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2022 rok.
 11. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.