Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2023-02

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu Projekty Uchwał Zarządu


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2023

z dnia 25 stycznia 2023 roku roku


w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023


§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2023 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 2 116 851,49 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 2 264 965,00 zł, w tym:
  1. Administracja i zarządzanie: 603 665 zł
  2. Wzrost organizacyjny 78 600 zł
  3. Otwarta Kultura: 161 800 zł
  4. Komunikacja i promocja: 305 300 zł
  5. Otwarta Edukacja: 324 600 zł
  6. Wsparcie społeczności: 791 000 zł
Dodatkowe wydatki opcjonalne: 291 334 zł
§2

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników i pracownic upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorką Generalną, Dyrektorem Operacyjnym i Zarządem.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.