Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2023-04

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu Projekty Uchwał Zarządu


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2023

z dnia 25 stycznia 2023 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w biurze Stowarzyszenia przy al. Jana Chrystiana Szucha 16/15 w Warszawie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 11 lutego 2023 r. o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
  4. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025.
  5. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu budżetowego na rok 2023.
  6. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu zatrudnienia na rok 2023.
  7. Dyskusja nad planem benefitów dla członków i członkiń zarządu oraz zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
  8. Dyskusja nad planem działania zarządu na 2023 r. i zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
  9. Wolne wnioski.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.