Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2024-02

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2024-1 UZ 2024-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2024

z dnia 19 stycznia 2024 roku


w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2024


§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2024 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 2 337 435 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 2 599 446 zł, w tym:
  1. Otwarta Kultura: 171 782 zł
  2. Wsparcie społeczności: 798 612 zł
  3. Komunikacja i Fundraising: 376 016 zł
  4. Otwarta Edukacja i Nauka: 325 064 zł
  5. Administracja: 832 972 zł
  6. Wzrost organizacyjny i wzmocnienie struktury 95 000 zł
Dodatkowe wydatki opcjonalne: 549 100 zł
§2

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników i pracownic upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorką Generalną, Dyrektorem Operacyjnym i Zarządem.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.